Pletena žica

Pletena žica je idealna za ograđivanje velikih površina kao što su poljovprivredna gazdinstva, voćnjaci, placevi, čardaci, industrijski objekti.
Za proizvodnju pletene žice koristimo najbolje alate i mašine i to garantuje kvalitet proizvoda koji dolazi do vas.
Plastificirana pletena žica se proizvodi od tipova ravne plastificirane žice.
Plastificirana pletena žica ima odličnu savitljivost i otporna je na razne temperature i vremenske uslove.
Žica koju prodajemo je vrhunskog kvaliteta i dugotrajna je.
Pocinkovana pletena žica se pravi od ravne pocinkovane žice.
Ona se plete i od nje se formira žičana ograda.
Ova vrsta žice je ojačana cinkom i koristi se najviše u građevinarstvu i poljoprivredi.
Bodljikava žica Bodljikava žica je krajnja stvar i korak prilikom ogradnje.
Ona se najčešće montira i zateže malo iznad gornjeg kraja pletene žice ograde. Može se takođe montirati i na zidove i ograde kao dodatna mera zaštite od krađe ili nezakonitog ulaska na posed.
Izrađena je od čelika i presvučena sa 90% cinka i 5% aluminijuma.
Izrađuje se u koturovima od 13-20 kg 1 kg = 10 m. Dimenzije su 2 mm i 2,2 mm sa razmakom između bodlji od 100 mm.
Koristi se za dodatno obezbeđivanje i ograđivanje površina gde je potrebna dodatna mera opreza i zaštite.


© 2020 Metal disk. All rights reserved. Web developer Prodhosting.net.